Rogowiec, ul. św. Barbary 3,
97-400 Bełchatów, skr. poczt. 100

Kontakt

 
Związek Zawodowy KADRA
Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów 
Rogowiec, ul. św. Barbary 3
97-400 Bełchatów, skr. poczt. 100
NIP: 7691603471