Rogowiec, ul. św. Barbary 3,
97-400 Bełchatów, skr. poczt. 100

Zarząd

Zarząd Związku Zawodowego „KADRA” KWB Bełchatów

 

 1. Adam Uznański – Przewodniczący Zarządu
 2. Monika Kulbat – Wiceprzewodnicząca Zarządu
 3. Arkadiusz Błaszczyk – Wiceprzewodniczący Zarządu
 4. Tadeusz Stanek – Wiceprzewodniczący Zarządu
 5. Joanna Maruszak – Sekretarz

 

 1. Tomasz Furtek – Członek Zarządu
 2. Arkadiusz Gajda – Członek Zarządu
 3. Łukasz Gągała – Członek Zarządu
 4. Marek Waldemar Jończyk – Członek Zarządu
 5. Michał Kęsy – Członek Zarządu
 6. Piotr Klara – Członek Zarządu
 7. Wiktor Karnawalski – Członek Zarządu
 8. Jarosław Sobczak – Członek Zarządu
 9. Jolanta Szelka – Członek Zarządu
 10. Emil Świątek – Członek Zarządu