Rogowiec, ul. św. Barbary 3,
97-400 Bełchatów, skr. poczt. 100

Zarząd

Zarząd Związku Zawodowego „KADRA” KWB Bełchatów

 

 

Arkadiusz Błaszczyk - Przewodniczący
Monika Kulbat - Wiceprzewodnicząca
Adam Uznański - Wiceprzewodniczący
Michał Kęsy - Wiceprzewodniczący
Joanna Maruszak - Sekretarz
 
Tadeusz Stanek - Członek Zarządu
Furtek Tomasz - Członek Zarządu
Gajda Arkadiusz - Członek Zarządu
Sobczak Jarosław - Członek Zarządu
Świątek Emil - Członek Zarządu
Klara Piotr - Członek Zarządu
Gągała Łukasz - Członek Zarządu
Karnawalski Wiktor - Członek Zarządu
Pełka Radosław - Członek Zarządu
Szczudło Mariusz - Członek Zarządu