Rogowiec, ul. św. Barbary 3,
97-400 Bełchatów, skr. poczt. 100

Wypłaty Statutowe Związku Zawodowego „KADRA”

Uchwałą Zarządu ZZ „KADRA” KWB Bełchatów nr 40 z dnia 07.07.2011 r. zostały ustalone stawki wypłat statutowych w wysokościach:

 

  • Z tytułu urodzenia dziecka – 500 zł
  • Z tytułu odejścia na emeryturę lub rentę (staż w ZZ „KADRA” do 10 lat) – 500 zł
  • Z tytułu odejścia na emeryturę lub rentę (staż w ZZ „KADRA” powyżej 10 lat) – 600 zł
  • Zawarcia związku małżeńskiego – 300 zł
  • Z tytułu zgonu członka rodziny (mąż, żona, matka, ojciec, dziecko, teść, teściowa) – 450 zł
  • Z tytułu zgonu członka Związku (wypłata dla uprawnionego członka rodziny) – 700 zł

 

 

 

DO POBRANIA

PLIKI WORD

 

Wniosek o wypłatę zasiłku statutowego z tytułu zawarcia związku małżeńskiego

Wniosek o wypłatę zasiłku statutowego z tytułu urodzenia dziecka

Wniosek o wypłatę zasiłku statutowego z tytułu odejścia na emeryturę, stała rentę inwalidzką (staż w ZZ KADRA do 10 lat)

Wniosek o wypłatę zasiłku statutowego z tytułu zgonu członka Związku (wypłata dla uprawnionego członka rodziny)

Wniosek o wypłatę zasiłku statutowego z tytułu zgonu członka rodziny (żony, męża, dziecka, matki, ojca, teściowej, teścia)