Rogowiec, ul. św. Barbary 3,
97-400 Bełchatów, skr. poczt. 100

Wypłaty Statutowe Związku Zawodowego „KADRA”

Uchwałą Zarządu ZZ „KADRA” KWB Bełchatów nr 40 z dnia 07.07.2011 r. zostały ustalone stawki wypłat statutowych w wysokościach:

 

 • Z tytułu urodzenia dziecka – 500 zł
 • Z tytułu odejścia na emeryturę lub rentę (staż w ZZ „KADRA” do 10 lat) – 500 zł
 • Z tytułu odejścia na emeryturę lub rentę (staż w ZZ „KADRA” powyżej 10 lat) – 600 zł
 • Zawarcia związku małżeńskiego – 300 zł
 • Z tytułu zgonu członka rodziny (mąż, żona, matka, ojciec, dziecko, teść, teściowa) – 450 zł
 • Z tytułu zgonu członka Związku (wypłata dla uprawnionego członka rodziny) – 700 zł

 

 

 

DO POBRANIA

PLIKI WORD

 

Wniosek o wypłatę zasiłku statutowego z tytułu zawarcia związku małżeńskiego

Wniosek o wypłatę zasiłku statutowego z tytułu urodzenia dziecka

Wniosek o wypłatę zasiłku statutowego z tytułu odejścia na emeryturę, stała rentę inwalidzką (staż w ZZ KADRA do 10 lat)

Wniosek o wypłatę zasiłku statutowego z tytułu zgonu członka Związku (wypłata dla uprawnionego członka rodziny)

Wniosek o wypłatę zasiłku statutowego z tytułu zgonu członka rodziny (żony, męża, dziecka, matki, ojca, teściowej, teścia)

 

 

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Zawodowy „KADRA” Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów z siedzibą w Rogowcu, ul. Św. Barbary 1, 97-400 Bełchatów, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: Sekretarz ZZ „KADRA” KWB Bełchatów tel. 44 737 44 00 lub 605 566 081.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w celu realizacji statutowych obowiązków ZZ KADRA, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz b RODO:
 • imię, nazwisko, data urodzenia,
 • dane kontaktowe,
 • stan cywilny,
 • status rodzinny,
 • wykształcenie,
 • kwalifikacje zawodowe,
 • realizacja korespondencji mailowej.
 1. Pani/Pana dane przechowujemy w celu realizacji obowiązków określonych w Statucie
  ZZ „KADRA” KWB Bełchatów przez okres Pani/Pana członkostwa w ZZ „KADRA”
  KWB Bełchatów. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.
 2. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach
  o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak może uniemożliwić wstąpienie do
  ZZ „KADRA” KWB Bełchatów oraz realizację obowiązków statutowych wobec Członka
  ZZ „KADRA” KWB Bełchatów.
 4. Pani/Pana dane osobowe Administrator może udostępniać uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nie profilujemy danych. Nie przekazujemy danych w celach marketingowych.